top of page

חזרה גנרלית בהחלט

2001

תקציר

חזרה גנרלית בהחלט משלימה את תקופת הגישושים של תיאטרון מלנקי, שבה השתמשו מייסדיו במודל הארגוני, במודל המוסרי ובמודל האמנותי שיובאו מהתיאטרון הרוסי. אך ליבוא זה לא הייתה עדיין שום השפעה על אנשי התיאטרון הישראלי, כפי שגם לאנשי תיאטרון ישראלים לא הייתה עדיין השפעה כלשהי על תיאטרון מלנקי. רק בהמשך באה ההצלחה הראשונה ופתחה תקופה חדשה: חשיפתו הרחבה של תיאטרון מלנקי וחדירתו לתודעה הציבורית הישראלית, וכניסתם של התרבות הישראלית ונציגיה לתוך תיאטרון מלנקי

יוצרים

מאת:  סבבה יעקובסדוטיר 

בימוי: איגור ברזין

 

משתתפים: הלנה ירלובה, מיכאל טפליצקי,  טטאינה סטולניץ

 

bottom of page