top of page

הזר

2004

תקציר

לראשונה בישראל עיבוד בימתי ליצירת הדגל מהספרות האקזיסטנציאליסטית. ההצגה, עפ"י ספרו של חתן פרס נובל, אלבר קאמי, מגוללת סיפור פשוט ועצוב על חייו ומותו של אדם. המחזה מתחיל במות אמו של הגיבור ומסתיים במותו שלו. בתווך מלווה אותו הצופה בלוויה של האם, בבילוי עם בחורה צעירה ובשעה שהוא מסייע בידי שכן, סרסור במקצועו, להתנקם בנערה ערבייה. מעשה המוביל את הגיבור לרצח אחיה של הנערה המבקש נקם. במשפט הזוי ואבסורדי מועלית כנגד הגיבור טענה עיקרית על אדישותו כלפי החיים. הוא נידון לגזר דין מוות. בין מוות למוות עובר הגיבור תהליך של לידה מחדש: מאדם שנפשו ריקה, המתנצל על קיומו, אדיש ומנוכר, יהפוך לאדם המוכן להשתתף במשחק החיים. 

יוצרים

מאת: אלבר קאמי

עיבוד למחזה: בוריס ינטין, איגור ברזין

תרגום: רועי חן

בימוי: איגור ברזין

עיצוב במה ותלבושות: פולינה אדמוב

בובות: ולריה גלוזמן

עיצוב תאורה: מישה צ'רנבסקי ואינה מלקין

תנועה: ילנה יאר 


משתתפים: דינה לוין | דימה רוס | מיכאל טפליצקי | מיכאל קייט/דודו ניב

 

הצגה ראשונה: 09.2004 האולם תיאטרון תמונע

"באמצעים מועטים ביותר ומעוף יצירתי אדיר, מצליח תיאטרון מלנקי, מייסודם של איגור ברזין ומיכאל טפליצקי, לאשש את קיומו והצדקתו לאורך שבע שנות קיומו כ"תיאטרון עני" כמושג אידיאולוגי הוא תשובה מרתקת למוסדות התיאטרון הקונבנציונאליים ... כאן הופך התקציב המינימלי באמת לכוח אמנותי, למצע של חשיבה מקורית, של רעיונות מבריקים, של התמודדות עם מושג התיאטרון בעידן של הצפת מדיה, לכל מה שתיאטרון אמור וצריך לדרוש".

עינת יקיר, טיים אאוט תל אביב

bottom of page